https://www.youtube.com/watch?v=2__S9nc_xqY&feature=youtu.be

Koulutukset

Fysioterapeutit - terveydenhuoltoalan ammattilaiset - urheilutoimijat

KoulutuskalenteriTutustu koulutuksiin

Koulutuskalenteri

Koulutukset fysioterapeuteille ja muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille sekä urheilutoimijoille. Lisäksi kaikille avoimia tapahtumia liikkeen parissa.

SYKSY 2020

Pvm Tapahtuma Paikka Lisätietoja
22.-23.08.2020 Movement Academy Helsinki Movement Academy
11.-12.09.2020 Faskiatekniikoiden perusteet Turku Turun kesäyliopisto
25.-27.09.2020 Urheilulääketieteen seminaari 2020 Itämeri Facebook
19.10.2020 Kinesioteippauksen perusteet Turku Turun kesäyliopisto
30.-31.10.2020 Movement Practice in Prehab & Rehab Kouvola
21.-22.11.2020 Movement Academy Helsinki Movement Academy
04.12.2020 Kinesioteippauksen soveltaminen: kasvojen ja kaulan alue Helsinki Kuntoutuskouluttajat

KEVÄT 2020

Pvm Tapahtuma Paikka Lisätietoja
16.-17.01.2020 Tilattu koulutus
18.01.2020 Tilattu koulutus
19.01.2020 Inspire by Fighting Monkey – Turku Turku Facebook
31.01.-01.02.2020 Movement Practice in Prehab & Rehab Jalasjärvi Facebook // Verkkokauppa
07.-08.02.2020 Movement Practice in Physiotherapy: Alavartalo Turku Turun kesäyliopisto
09.02.2020 Inspire by Fighting Monkey – Turku Turku Facebook
14.-15.02.2020 Voimaharjoittelukoulutus fysioterapeuteille Turku Facebook // Verkkokauppa
16.02.2020 Inspire by Fighting Monkey w/ Marko & Mikko Turku Facebook
28.-29.02.2020 Movement Practice in Physiotherapy: Ylävartalo Turku Turun kesäyliopisto
07.03.2020 JAFY: Liikkeen variabiliteetti Vantaa Facebook
08.03.2020 Supertreenit: FM Movement Situations Naantali Nettisivut
Loput kevään 2020 koulutustapahtumat peruttu koronavirustilanteen vuoksi.

SYKSY 2019

Pvm Tapahtuma Paikka Lisätietoja
16.-17.08.2019 Movement Practice in Physiotherapy: Alavartalo Salo Facebook
30.-31.08.2019 Movement Practice In Physiotherapy: Ylävartalo Turku Facebook
06.09.2019 Tehyn hyvinvointitapahtuma Himos Facebook // Tehy
07.09.2019 Terveystalon lääkäripäivät: Polven kuntoutus Hämeenlinna Nettisivut
14.09.2019 Inspire by FM – Open Workshop Turku Facebook
21.-22.09.2019 Fighting Monkey Practice: Anatomy of Injury Helsinki Facebook // Fighting Monkey
27.-28.09.2019 Faskiatekniikoiden perusteet Turku Facebook // Turun kesäyliopisto
04.-05.10.2019 Voimaharjoittelukoulutus fysioterapeuteille Turku Facebook
12.-13.10.2019 Movement Academy: Opi liikkumaan paremmin Helsinki Facebook
20.10.2019 Inspire by Fighting Monkey – Turku Turku Facebook
25.-26.10.2019 Movement Practice in Physiotherapy: Ylävartalo Espoo Facebook // Verkkokauppa
16.11.2019 Faskiatekniikoiden jatkokoulutus Turku Facebook // Turun kesäyliopisto
17.11.2019 Inspire by Fighting Monkey – Turku Turku Facebook
22.-23.11.2019 Movement Practice in Physiotherapy: Alavartalo Helsinki Facebook // Verkkokauppa
08.12.2019 Inspire by Fighting Monkey – Turku Turku Facebook

KESÄ 2019

Pvm Tapahtuma Paikka Lisätietoja
kesä 2019 Athletic Development Group Turku Lisätietoja
24.-26.07.2019 Functionality Summer Camp 2019 Espoo Facebook

KEVÄT 2019

Pvm Tapahtuma Paikka Lisätietoja
19.01.2019 Movement -workshop Turku Facebook
15.-16.02.2019 Faskiatekniikoiden perusteet Turku Turun kesäyliopisto
08.-09.03.2019 Tilattu koulutus
10.03.2019 Supertreenit 2019: Ihmiskeho, liike ja liikkuminen Naantali Supertreenit
29.-30.03.2019 Movement practice in physiotherapy: Ylävartalo Turku Turun kesäyliopisto
26.-27.04.2019 Movement practice in physiotherapy: Alavartalo Turku Turun kesäyliopisto
17.-18.05.2019 Fysioterapia 2.0 Helsinki Facebook
21.05.2019 Spinning-luento: Kehonhuolto Turku Facebook

Monipuoliset koulutukset
ammattilaisille

Koulutukset ympäri Suomea

Järjestän terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja muun muassa urheilun parissa toimiville osaajille monipuolista koulutusta ympäri Suomea. Koulutuksiemme aihealueita ovat esimerkiksi liikkeeseen ja liikeharjoitteluun liittyvät teemat, faskiaan liittyvät terapiatekniikat, kinesio- ja dynaaminen teippaus sekä lisäksi myös ortopedisen ja traumatologisen fysioterapian sovellutukset.

Toteutamme sekä kaikille avoimia koulutuksia että tilauskoulutuksia räätälöityinä esimerkiksi erilaisten työyhteisöjen tai muiden organisaatioiden kuten ammatillisten yhdistysten tarpeiden mukaan.

Voit ottaa yhteyttä ja kysyä koulutuksistamme sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. Jos olet halukas järjestämään koulutustapahtuman paikkakunnallasi, ota yhteyttä ja laitetaan asia vireille!

Movement Practice in Physiotherapy

Movement practice in physiotherapy -koulutuksessa syvennytään erilaisiin liikeharjoittelun ja liiketekniikoiden sovellutuksiin fysioterapian ja toiminnallisen kuntoutuksen saralla. Monipuolisten harjoitteiden avulla rakennetaan uusia liike- ja toimintamalleja, kehitetään voimantuottoa ja voimansiirtoa, lisätään kehon eri alueiden liikkuvuutta ja toimintakapasiteettia ääriasennoissa. Koulutuksessa läpikäytävät harjoitteet, harjoitekokonaisuudet ja –rutiinit haastavat kehoa kuitenkin aina yksilölliset ominaisuudet huomioiden ja koulutuksen teemat ovat sovellettavissa käytäntöön monien erilaisten asiakasryhmien parissa. Koulutus painottuu vahvasti käytäntöön.

Movement practice in physiotherapy -koulutuksen ylävartalo-osiossa keskitymme yläraajan ja rangan alueelle ja alavartalo-osiossa alaraajan ja rangan alueelle. Ylävartalo-osiossa fokuksessa ovat ranne, kyynärnivel, olkapää ja hartiarengas sekä kaula- ja rintaranka. Alavartalo-osiossa fokuksessa ovat puolestaan nilkka, polvi, lonkka ja lantio sekä lanneranka. Ylimenoaluetta toki on ja useat liikkeet ja periaatteet kuormittavat koko kehoa samanaikaisesti. Koulutuksen kaksi eri osiota toimivat erillisinä kokonaisuuksina, mutta integroivat asiat erinomaisesti myös yhteen toistensa kanssa.

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille kuten fysioterapeuteille sekä muille liiketekniikoita soveltaville ja liikeharjoittelua ohjaaville ammattiryhmille. Koulutus soveltuu myös urheilun parissa toimiville henkilöille esimerkiksi liikkuvuuksien kehittämisen ja vammojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Sisältöesimerkkejä käsiteltävistä teemoista ovat mm:

 • Kuormitetun liikkuvuusharjoittelun (Loaded Progressive Stretching) periaatteet
 • Myofaskiaalisten toimintaketjujen ja faskiarakenteiden huomioiminen harjoittelussa
 • Kehon tukikudoksiston vahvistaminen
 • Kehon ja nivelten toiminta linjauksessa ja sen ulkopuolella
 • Vammojen välttäminen
 • Liikkeen, harjoitteen ja harjoittelun rakentaminen, tavoitteen asettelu ja annostelu
 • Erilaiset liike- ja lihastyömuodot tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoidossa
 • Liikkeen tempovariaatiot
Pureudumme liikeharjoittelussa esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin:

 • Voimantuotto ja voimansiirto
 • Liikedraiverit
 • Isolointi vs. integrointi
 • Rytmi ja koordinaatio
 • Tasapaino dynaamisena ominaisuutena
 • Dynaaminen keskivartalo: stabiili mobiliteetti ja mobiili stabiliteetti
 • Rangan ja nivelten monipuolinen liike: liikkeen jatkumot ja liikkeen välittyminen
 • Tukiharjoitteet kehon eri nivelalueille

Faskiaaliset tekniikat

Faskiaalisiin tekniikoihin keskittyvät koulutuksemme lähestyvät aihealuetta vahvasti käytännön kautta. Tarkastelemme aihepiiriä kriittisesti ja pureudumme faskiaalisiin manuaali- ja liiketekniikoihin eri näkökulmista asiaa lähestyen – aina kuitenkin kehon toiminnallisen anatomian ja liikemalleihin perustuvan viitekehyksen kautta.

Faskiatekniikoiden perusteet -koulutuksessa tarkastellaan ihmiskehon faskiarakenteita, niiden toimintaa ja vaikutusta esimerkiksi liikkeeseen, voimantuottoon- ja siirtoon sekä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Perehdymme lisäksi eri tekniikoiden vaikutukseen faskiaalisiin kudoksiin erilaisten aihekokonaisuuksien kautta. Aihepiiriä tarkastellaan terveen kriittisesti ja tutkimustietoon perustaen.

Koulutuksessa perehdytään faskiaalisten terapeuttisten tekniikoiden monipuoliseen ja toiminnalliseen soveltamiseen. Faskiaalisten tekniikoiden toimintaan syvennytään eri perspektiivien kautta. Manuaalitekniikoita harjoitellaan Fascial Release -tekniikalla kehon eri kudosalueilla, liiketekniikat puolestaan linkittyvät koko kehon toimintaan.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, kuten fysioterapeuteille, hierojille, osteopaateille ynnä muille faskiaalisia tekniikoita soveltaville ammattiryhmille.

Teoriaa

 • Faskiaalisesta anatomiasta käytännön sovellutuksiin
 • Faskian rakenne ja ominaisuudet
 • Faskiaaliset toimintahäiriöt ja niihin vaikuttaminen
 • Faskiaalisten manuaalitekniikoiden periaatteet
 • Faskian huomioiminen liikeharjoittelussa
Teoriasta käytäntöön

 • Palpaatioharjoitukset: faskian eri kerrokset ja erilaiset faskiaaliset rakenteet kehossa
 • Käsittelytyöstöt ja -otteet (kosketuksen jalostaminen ja otteiden eri tekniikat)
 • Liikkeen hyödyntäminen käsittelyssä
 • Liikeharjoittelun toteuttaminen ja rakentaminen
 • Myofaskiaaliset liiketoimintaketjut
Käytännön sovellutuksia

 • Manuaalitekniikoiden käytännön soveltamista Fascial Release -tekniikoin kehon eri kudosalueilla
 • Liiketekniikoiden ja -harjoitteiden sovellutuksia
 • Kuormitetun liikkuvuusharjoittelun periaatteet

Kinesioteippaus ja dynaaminen teippaus

Tarjoamme laadukasta ja edelläkäyvää kineettisen teippauksen koulutusta koko Suomen alueella. Olemme jalostaneet ja päivittäneet kineettisen teippauksen alkuperäistä ”origosta insertioon” -ajatusmallia tutkimusnäyttöön ja laajakatseisempaan teipin toimintatavan ymmärrykseen perustuen sekä kehon faskiarakenteen ja sensomotorisen toiminnan huomioiden.

Koulutuksemme tarjoavat uusinta ja perusteellisinta tietoa kineettisen teippauksen alalta. Kineettisen teippauksen perus- ja jatkokoulutuksissamme opit teippauksen lisäksi kehon tutkimista ja body readingia, jotka ovat hyödyllisiä työkaluja onnistuneen teippauksen saaavuttamiseksi.

Kinesioteippauksen perusteet

Kinesioteippauksen perusteet -koulutuksessa perehdytään kineettisen teippauksen toimintatapoihin ja soveltamiseen faskiaalisen viitekehyksen kautta. Koulutuksessa opitaan tärkeimpien tekniikoiden toteuttaminen ja käyttäminen sekä kineettisen teippauksen soveltamista erilaisissa tilanteissa ja tapauksissa koko kehon alueella. Koulutus on vahvasti käytäntöön painottuva ja se antaa valmiudet kineettisen teippauksen laaja-alaiseen soveltamiseen.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa kineettisen teippauksen teoreettista viitekehystä faskiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna ja perehdytään kineettisen teippauksen erilaisiin toiminta- sekä vaikutustapoihin. Teippaustekniikoiden soveltaminen perustuu aina toiminnalliseen tutkimiseen ja testaamiseen, joiden periaatteet koulutuksessa opitaan. Pääpaino koulutuksessa on käytännön tekemisessä ja teippaustekniikoiden harjoittelussa.

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, mutta myös esimerkiksi urheilun parissa toimivat osaajat ja muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita koulutukseen.

Dynaaminen teippaus

Dynaaminen teippaus on uudenlainen teippausmuoto kehon toiminnan optimoimiseksi, ja se eroaa oleellisesti ominaisuuksiltaan sekä soveltamistavoiltaan esimerkiksi kinesioteippauksesta. Dynaaminen teippaus on biomekaaninen teippausmenetelmä, joka hyödyntää elastista energiaa jarruttaakseen liikettä ja suojatakseen hoidettavaa kehon aluetta, mutta toisaalta tehostaakseen liikkeen tuottamista. Se keventää kehon kuormitusta hoidettavilla alueilla ja ominaisuuksiensa kautta absorboi kuormitusta kehosta. Dynaamista teippausta käytetään laajalti muun muassa huippu-urheilussa, sillä se ei rajoita kehon toimintaa vaan ennemminkin optimoi sitä sekä vaikuttaa kehon eri alueiden ja toimintakokonaisuuksien kuormitukseen. Koulutuksessa opitaan dynaamisen teippauksen käyttö- ja soveltamisperiaatteet suorissa ja epäsuorissa tekniikoissa. Koulutus on käytäntöpainotteinen.

Koulutus on suunniteltu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, kuten fysioterapeuteille, hierojille, osteopaateille yms. Myös urheilun parissa toimivat henkilöt voivat osallistua koulutukseen.

Luennot

Pitämieni pitempikestoisten koulutusten lisäksi käyn säännöllisesti luennoimassa eri aihealueista erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa ja kongresseissa. Luennoin mielelläni liikkeeseen ja liikkumiseen liittyvistä teemoista sekä tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapiaan liittyvistä aihealueista.

Olen luennoinut eri aiheista mm. seuraavissa tapahtumissa:

 • Suomen Kätilöliiton synnytysseminaari 2016
 • Ortopedian ja traumatologian päivät 2017
 • Tehyn luentokiertue 2017-18
 • SFOT 2018
 • Työfysioterapeuttien syysopintopäivät 2018
 • Fitfair 2018
 • I Love Me -messut 2018
 • Supertreenit 2019

Marko is a humble and honest human being and exceptional practitioner. He applies Fighting Monkey Practice principles into the field of physiotherapy intelligently and with great creative power. I appreciate his work!

Jozef FrucekFounder of Fighting Monkey Practice

Mielikuvitukselliset ja mielekkäät metodit. Sopivan haastavaa, innostavaa ja inspiroivaa. Marko tyyppinä täysi kymppi! Ja isona plussana paikatkin tulee kuntoon! Iso suositus!

Miska KaukonenNäyttelijä

Markon apu oli korvaamaton kuntoutumisprosessini aikana niin fyysisellä kuin henkiselläkin puolella. Kuntoutusmetodit olivat vaihtelevia ja tarpeeksi haastavia. Marko on ihmisenä luotettava ja loistava kuuntelija. Suosittelen häntä kaikille, jotka haluavat pitää kokonaisvaltaisesti huolta hyvinvoinnistaan!

Susanna TapaniJääkiekkoilija (TPS & Suomen maajoukkue)

Uskomattoman monipuolinen, henkisesti tsemppaava ja eteenpäin puskeva valmennustyyli tekee Markosta huipun! Ammattitaitoisuus huokuu jokaisissa treeneissä.

Elias MastokangasJalkapalloilija (FC Inter Turku & nuorten maajoukkue)

Marko edustaa TPS Hockey Akatemian arvojen mukaista tyyliä ja siksi olemme erittäin tyytyväisiä hedelmälliseen yhteistyöhön, joka on jatkunut jo vuosia. Luotettava, osaava ja inspiroiva yhteistyökumppani.

Mika SuoraniemiValmennuspäällikkö (HC TPS)

Markon tyyli tutkia liikettä on erilainen ja erittäin hyvä. Käyn itse, perheeni käy ja suosittelen omille asiakkailleni Markoa fysioterapeuttina. Kouluttajana Marko on innostava ja käytännönläheinen. Osallistun varmasti jatkossakin hänen koulutuksiinsa.

Riikka BackmanKoulutettu hieroja ja ryhmäliikunnanohjaaja

Markon rautainen ammattitaito, kokemus, asiakkaistaan välittäminen ja etenkin positiivisuus sekä halu kehittyä ovat yhdessä loistava paketti niin kuntoutukseen kuin treeneihinkin. Vahva suositus aivan kaikille hyvinvoinnistaan kiinnostuneille!

Eemeli KoukiLentopalloilija (Hurrikaani-Loimaa & Suomen maajoukkue)

I am grateful for Marko’s professional work which has always helped me to recover fast and get back on track after different injuries during my career. Marko has taught me many good things during the rehab processes. It is always a pleasure to work with him!

Fatos Durmishi12-kertainen painin Suomen mestari

Fysioterapeutin kaikkein tärkein tehtävä on kuntouttaa sekä ennaltaehkäistä vammoja liikkeen ja liikkumisen kautta. Marko jakaa tämän alueen erinomaista osaamistaan sekä potilailleen että koulutusten kautta alan ammattilaisille.

Kari NiemiOMT-fysioterapeutti, Kinetic Control -kouluttaja

Marko on kokenut ja pidetty kouluttaja, joka saa koulutuksistaan erinomaista palautetta. Marko rakentaa koulutukset aina osallistujan oppimisen näkökulmasta. Selkeä, rauhallinen ja käytännönläheinen opetustyyli takaa sen, että opit myös menevät perille ja siirtyvät käytäntöön.

Mikko SuhonenKoulutussuunnittelija